top of page
  • รูปภาพนักเขียนสํานักงานกฎหมาย ทนายใหญ่

ให้ชำระหนี้ที่กองมรดกค้างชำระตามลำดับต่อไปนี้


#ความรู้กฎหมายวันนี้ #ว่าด้วยเรื่อง

#มรดก #ให้ชำระหนี้ที่กองมรดกค้างชำระตามลำดับต่อไปนี้


▫️#ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ลักษณะ ๔ วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก

หมวด ๒ การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงิน

และการชำระหนี้กับแบ่งปันทรัพย์มรดก

-------------------------

               มาตรา ๑๗๓๙  ให้ชำระหนี้ที่กองมรดกค้างชำระตามลำดับต่อไปนี้ และตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยบุริมสิทธิ โดยต้องไม่เป็นที่เสื่อมเสียแก่บรรดาเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิพิเศษตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น และบรรดาเจ้าหนี้ที่มีประกันโดยการจำนำหรือการจำนอง

               (๑) ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์อันร่วมกันของกองมรดก

               (๒) ค่าใช้จ่ายในการทำศพเจ้ามรดก

               (๓) ค่าภาษีอากรซึ่งกองมรดกค้างชำระอยู่

               (๔) ค่าจ้างซึ่งเจ้ามรดกค้างชำระแก่เสมียน คนใช้และคนงาน

               (๕) ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันจำเป็นประจำวันซึ่งส่งให้แก่เจ้ามรดก

               (๖) หนี้สินสามัญของเจ้ามรดก

               (๗) บำเหน็จของผู้จัดการมรดก


#ความรู้กฎหมาย #สำนักงานกฎหมายทนายใหญ่


- - - - - - - - - - -

#สำนักงานกฎหมายทนายใหญ่

#ทนายความทุกอรรถคดี 

#ทนายความเพื่อประชาชน

#บังคับคดี #คดีมรดก

- - - - - - - - - -

ติดต่อทนายใหญ่

Tel. : 089-810-3848 , 081-859-5978

ที่อยู่ : 8/48 ม.18 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

Line id : yai0818 คลิกลิ้งค์ :https://lin.ee/lAWV1wU

เว็บไซต์ : www.lawyeryai.com


ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page