top of page
  • รูปภาพนักเขียนสํานักงานกฎหมาย ทนายใหญ่

ฉ้อโกง

คำฟ้องที่โจทก์บรรยายมา รวมถึงเอกสารท้ายฟ้องของโจทก์ แสดงข้อความ

ให้เห็นว่าเป็นเรื่องข้อพิพาทกันในทางแพ่ง ระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสาม

โดยตามคำฟ้องนั้นบรรยายว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันจัดตั้งโครงการใช้ชื่อว่า

โครงการสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ ช. ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อตุ๋น และหลอกลวงชักชวนโจทก์ให้ตกลงซื้อแฟรนไชส์พร้อมอุปกรณ์เพื่อให้โจทก์ไปประกอบกิจการขายก๋วยเตี๋ยว โดยไม่ปรากฏว่าหลอกลวงอย่างไร หลอกลวงเมื่อใด และหลอกลวงที่ไหน เพื่อให้เห็นได้ว่า จำเลยทั้งสามหรือแม้แต่จำเลยคนใดคนหนึ่ง หลอกลวงโจทก์ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในลักษณะเช่นใด และโดยการหลอกลวงดังว่านั้น จำเลยทั้งสามได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากโจทก์ผู้ถูกหลอกลวงหรือไม่ สัมพันธ์กับการหลอกลวงอย่างไร และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นทำให้จำเลยทั้งสามได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากบุคคลที่สามหรือ

ทำให้โจทก์ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ

ในลักษณะเช่นไร ฟ้องโจทก็จึงไม่ครบองค์ประกอบความผิด ฐานฉ้อโกงตาม ป.อ.

มาตรา ๓๔๑มาตรา ๓๔๑ ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจาก

ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page