top of page

ประวัติการทำคดี
สำนักงานกฎหมายทนายใหญ่

 • คดีละเมิด ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

 • คดีแรงงานและคดีหมิ่นประมาท ปทุมธานี

 • คดีแพ่ง จังหวัดอุทัยธานี

 • คดีหมิ่นประมาท รูปแบบบริษัท

 • คดีแรงงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปู

 • คดีมรดก ปทุมธานี

 • คดีฟ้องเบิกความเท็จ กทม.

 • คดีเช็คเด้ง จังหวัดอุบลราชธานี

 • คดีโกงเงินค่าเช่า ศาลธัญบุรี

 • คดีฉ้อโกง ปลอมแปลงเอกสาร

 • คดีฉ้อโกงแชร์ ศาลจังหวัดสมุทรสาคร

 • คดีกู้ยืมเงินนอกระบบ ศาลจังหวัดนครพนม

 • คดีที่ดิน ศาลจังหวัดเดชอุดม

 • ปลดหมายจับ กรมบังคับคดีบางขุนนนท์

 • คดีซื้อขายเครื่องจักรชำรุดบกพร่อง ศาลจังหวัดปทุมธานี

 • คดีฉ้อโกงประชาชน ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด

 • คดีฉ้อโกงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดร้อยเอ็ด

 • คดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จังหวัดกระบี่

 • ขอร้องพิจารณาคดีใหม่ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

 • คดีพยายามฆ่า ปทุมธานี

 • คดีผิดสัญญาจ้างแรงงาน กทม.

 • คดีฉ้อโกง ศาลพัทลุง

 • คดีร่วมกันฉ้อโกงเงิน ศาลแขวงพระนครเหนือ

 • คดีกู้ยืม ศาลเชียงใหม่

 • คดีเพิกถอนนิติกรรมแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ร่วมศาลนนทบุรี

 • คดีรถชน ศาลมีนบุรี

 • คดีผิดสัญญาจ้างทำของ ศาลลพบุรี

 • คดีกู้ยืม ศาลธัญบุรี

 • คดีโกงแชร์เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ จังหวัดนครพนม

 • คดีฉ้อโกงประชาชน ศาลจังหวัดนครราชสีมา

 • คดีแพ่ง ศาลแขวงนนทบุรี

 • คดีฉ้อโกงประชาชน ศาลอาญารัชดา

 • คดีฉ้อโกงแลกเปลี่ยนเงินตรา ศาลอาญารัชดา

 • คดีผิดสัญญาซื้อขาย เครื่องมือแพทย์

 • คดีฟ้องเท็จ กทม.

 • คดีฉ้อโกงเงินกู้นอกระบบ จังหวัดนครพนม

 • คดีฉ้อโกงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ศาลจังหวัดชลบุรี

 • คดีฉ้อโกงแชร์ จังหวัดนครราชสีมา

 • คดีฉ้อโกงแชร์ จังหวัดกระบี่

 • คดีผิดสัญญาก่อสร้าง ศาลธัญบุรี

 • คดีเพิกถอนนิติกรรมอำพราง จังหวัดนนทบุรี

 • คดีกู้ยืมเงินผ่านไลน์ ศาลอาญามีนบุรี

 • คดีร่วมกันฉ้อโกงเงินธนาคาร

 • คดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ศาลอาญามีนบุรี

 • คดีฉ้อโกง ศาลจังหวัดกระบี่

 • คดีซื้อขายเครื่องจักร ศาลแพ่งรัชดา

 • คดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ศาลกระบี่

 • คดีร่วมกันฉ้อโกง

 • คดีฉ้อโกง บัญชีม้า

 • คดีเช็คเด้ง ศาลจังหวัดชลบุรี

 • คดีทวงหนี้ผิดกฎหมาย ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

 • ศาลอาญามีนบุรี

 • คดีแรงงาน ยักยอกทรัพย์นายจ้าง

 • คดีฉ้อโกงประชาชน ศาลแขวงพระนครเหนือ

 • คดีเช็คเด้ง ศาลแขวงพระนครเหนือ

 • คดีผิดสัญญาซื้อขายเครื่องจักร

 • คดีแชร์ออนไลน์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลงานการทำคดี

bottom of page